Vajina Daraltma

Vajina Daraltma

Günümüzde pek çok kadının vajen bölgesinin şekli ile ilgili olarak, psikolojisini ve cinsel yaşantısını olumsuz olarak etkileyen yakınlarıyla bile paylaşamadığı sorunları olabilir.

En sık olarak normal doğum yapmış kadınlarda vajina dokusunun gevşemesi ve daha sonra asla normal haline dönememesine bağlı olarak ortaya çıkar. Doğum sayısı arttıkça bu durum daha da belirginleşir. Vajinanın gevşemesi ve genişlemesi başta cinsel hayatı ve buna bağlı olarak kadının ilişkisini olumsuz etkilerken, daha ileriki yaşlarda idrar kaçırma, idrar torbası ve kalın bağırsağın sarkması, her ikisinin bir arada olması ve hatta rahmin sarkmasına kadar gidebilir. (sistosel, rectosel, sistorectosel, desensus uteri)

Hastalarımızın bize sıklıkla başvuru sebepleri özellikle genç yaşlarda cinsel hayatlarındaki olumsuzluklar, daha sonra ki yaşlarda ise idrar kaçırma şikayetleridir. Vajen daraltma ameliyatı yaş ve doğumlara bağlı olarak vejenin gevşemesi sonucu oluşan görünümü düzeltmeye, hazzı arttırmaya yönelik bir işlemdir.

Vajina Daraltma

Vajinoplasti Ameliyatı İki Amaca Yönelik Yapılır

 • Fonksiyonel operasyonlar
 • Estetik amaçlı operasyonlar

Fonksiyonel Amaçlı Operasyonlar

Bu ameliyatlarda amaç; gerek doğumlarla, gerekse yaşa bağlı elastikiyetini kaybetmiş ve buna bağlı olarak sarkmış idrar torbası (mesane) ve rektumun (kalın bağırsak) normal anatomik yerine getirilmesi, genişlemiş vajendeki fazla dokuların çıkarılarak daraltılmasıdır.

Rahim Sarkması Ameliyatları

Rahmin kısmen ya da tamamen dışarıya sarktığı desensus uteri (uterin prolapsus) adı verilen durumda çocuk sayısını tamamlamış kadınlara vajinal olarak rahmin alındığı vajinal histerektomi ameliyatı yapılır.

Eğer hasta genç ise vajinal ya da karından yapılan ameliyatlarla rahim yerine asılabilir.

Mesane (İdrar Torbası) ve Rektum Sarkması Ameliyatları

Vajinanın ön ve arka duvarının gevşeyip sarkması beraberinde idrar torbası ve rektum sarkmaları na hatta zaman zaman vajen dışına çıkmasına sebep olur. Daha çok bir veya birden fazla normal doğum yapmış kadınlarda görülür. Fazla kilolar da durumu ağırlaştırır. İdrar torbasının geriye itilerek vajina ön duvarının onarılması ameliyatına colporaphy anterior, aynı şekilde rektumun (kalın bağırsak) anatomik pozisyonuna getirildiği ve vajina arka duvarının onarıldığı ameliyata ise colporaphy posterior adı verilir.

Beraberinde idrar kaçırma şikayeti varsa; mesane ile ilgili ek operasyonlar aynı seans da yapılabilir.

 • Genel anestezi veya epidural anestezi altında yapılan bu ameliyatlar yaklaşık 30 dakika kadar sürer.
 • Hasta duruma göre 12 ile 24 saat arasında hastanede kalır. Bu süreden sonra normal yaşantısına dönebilir.
 • Yara iyileşmesi 7- 10 gün kadardır.
 • Operasyondan 4- 6 hafta sonra cinsel ilişkiye girilebilir.

Estetik Amaçlı Operasyonlar

Doğumlara veya yaşa bağlı olarak gelişen vajinal genişlik çiftler arasında yaşanan cinsel sorunlardan biridir. Vajen ve penis arasındaki uyumsuzluk hazzı azaltacağı gibi, iki tarafta da orgazm problemleri yaratabilir.

Vajinasından memnun olmayan veya bunu beraber olduğu insandan duyan kadının öz güveni azalır, eşine yaklaşamaz, utanır, rahat ilişkiye giremez, seksüel ilişkiden aldığı haz azalır, isteksizlik başlar. Bunlar beraberinde ilişkide problemleri ve psikolojik sıkıntıları getirir.

Modern tıbbın gelişmesiyle de artık kadınlar diğer estetik ameliyatlar gibi vajinal estetiğe de sıcak bakmakta ve gün geçtikçe yapılan vajinal estetik ameliyatlarında sayıca artış görülmektedir.

Normal bir vajina 7- 9 cm kadardır. İlişki anında boyu daha da uzar. Eğer bir kadın vajinasına yerleştirdiği 2 parmağını rahat kavrayıp, sıkamıyorsa vajen genişliğinden söz edilebilir.

Vajen gevşemesine neden olan durumlar:

 • Yapısal olarak bazı kadınların vajeni büyüktür.
 • Çok sayıda doğum
 • Normal doğum
 • Doğum yırtıkları
 • Doğum yırtıklarının usulüne uygun onarılmaması
 • Müdahaleli zor doğumlar (vakum, forceps)
 • Doğum dikişlerinin mikrop kapması ya da açılması
 • İri bebek doğurma
 • Yaşın ilerlemesi ile doku elastikiyeti kaybı

Vajinoplasti (Vajenin Daraltılması)

Vajinanın esnemesi, genişlemesi ve elastikiyetini kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan durumu düzeltmek amacı ile yapılan vajeni daraltma operasyonuna verilen isimdir. Sadece hazzın artırılması amacı ile dahi yapılabilir.

Jinekolojik ameliyatlar içinde bulunan rahim daraltma ameliyatı colporaphy posterior ameliyatı olarak adlandırılır.

 • Genel veya epidural anestezi altında vajendeki fazla dokular çıkarılır, gevşemiş kas dokusu dikilerek sıkılaştırılır ve gergin hale getirilir.
 • Yaklaşık 30- 45 dakika süren bir ameliyattır.
 • Hasta 12- 24 saat arasında hastanede kalır, 1- 2 içinde normal yaşantısına dönebilir.
 • Cinsel hayata ancak 4- 6 hafta sonra başlayabilir.
 • Aynı seansta doğumda oluşan yırtıklar ve epizyotomi skarı da ( doğum dikişileri ) düzeltilebilir.

Operasyondan 6- 8 hafta sonra özel bir vajinal propla vajina kaslarına elektrik stimulasyonu verilerek uygulanan vajina kaslarını güçlendirici tedavi, daraltma operasyonunu daha da kalıcı hale getirmekte, ameliyatta yapılan işlemelerin etkinliğini arttırmaktadır. Bunun için ortalama 20- 25 dakika süren 5 seans yeterlidir. Çok az merkezin uyguladığı bu tedavi yöntemi kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.

Vajen Darlıklarını Düzeltme

Vajen darlığında ise ağrılı ve çok sıkıntılı cinsel ilişki hikayesi vardır. Jinekolojik muayene sonrası vajinal darlık tespit edilirse cerrahi girişimle vajen genişletilir. Genellikle doğuştan olabileceği gibi geçirilmiş operasyonlar veya yaralanmalara bağlı kötü iyileşmelere bağlı olarak meydana gelebilir. Yapılan işlem vajinanın boyuna kesilip enine dikilmesi işlemidir. Anestezi eşliğinde ameliyathane şartlarında yapılır.

İster estetik ister fonksiyon bozukluğu nedeni ile yapılsın, bu operasyonların sonuçları çok yüz güldürücü olmaktadır. Hasta memnuniyeti sağlayan bu işlemlerden sonra hastalar, özellikle kendilerine olan güvenlerinin arttığını ve sosyal ortamlarda, kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettiklerini belirtmektedirler.