Dermoid Kist

Dermoid Kist

20 yaşından küçük bayanlarda en sık görülen iyi huylu tümörlerdir. Yumurtalık tümörlerinin % 10- 20 ni oluştururlar. % 10 vakada iki taraflı olabilir. Dermoid kistler en fazla kuyruk sokumu bölgesinde görülür. Vakaların %60 ‘ şı bu alandadır. Geri kalan % 30 ise gonadlarda yani erkekte testis, kadında yumurtalıklardadır. Dermoid kistler embriyonel dönemde meydana gelen olaylardan kaynaklanır. Yumurtalıklarda ki kitlenin içinde saç, deri,diş,kıkırdak, kemik tiroid ve sinir hücreleri gibi her türlü doku görülebilir. İçerisinde yoğun olarak tiroid dokusu içermesi durumunda kişide tiroid hormonları aşırı salgılanır.. Buna stroma ovari denir ve kişide çarpıntı, sinirlilik, ateş basması gibi hipertiroidi bulguları ortaya çıkar. Dermoid kistlerin kansere dönme olasılığı son derece düşüktür. Olguların ancak % 1-2 sinde uzun dönemde kanserleşme görülebilir.

Dermoid Kist

Tanı: Dermoid kist genelde belirti vermez. Hastaların % 65 de herhangi bir şikayet yoktur. Genellikle ameliyat sırasında ya da radyolojik görüntülemelerle tesadüfen fark edilir. Belirti verdiğinde de en sık karşılaşılan yakınma karın ağrısıdır. Ayrıca karında şişlik ve adet dışı kanamalar görülebilir. İdrar ve dışkılama problemleri, sırt ağrıları nadir şikayetlerdendir. Stroma ovari varlığında ise hipertiroidi bulguları öne çıkar.

Dermoid kistler bazı riskleri de beraberinde taşır:

Torsiyon: (Burulma) Dermoid kistin en sık karşılaşılan ve en korkulan komplikasyonudur. İçeriğinden dolayı ağır bir oluşum olduğu için kolaylıkla torsiyone olur. ( % 3- 15 civarı). Kist büyüdükçe torsiyon riski artar.

Ruptür: (Kistin patlaması) % 1- 4 olguda karşımıza çıkar. Kendiliğinden olacağı gibi, bazen ameliyat sırasında da olabilir. Kistin içeriğinin karın boşluğuna dökülmesi sonucu tehlikeli bir durum olan kimyasal peritonit ortaya çıkar.( Karın zarı iltihabı )

Enfeksiyon: Oldukça nadir görülür. ( %1 )

Tedavi: Dermoid kistin tedavisi cerrahidir. Kapalı ( laparoskopik ) veya açık ameliyat şeklinde yapılır. Genç yaştaki kadınlarda sık görüldüğü için yumurtalığın korunmasına özen gösterilmeli ve yumurtalık çıkarılmamalıdır. Kimyasal peritonit olmaması için ameliyat sırasında patlamamasına dikkat edilmelidir. % 4 vakada tekrarlayabilir.